Privacy Statement

Privacy verklaring Crane City Tours of Groningen

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciŽle doelstellingen ter beschikking aan derden.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Webhosting en e-mail

Onze website is voorzien van  een SSL certificaat . Er is een verwerkersovereenkomst getekend  tussen HJJager.nl en ( de klanten van)Waldner Media . Er zijn passende technische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, en op grond van de overeenkomst is geheimhouding verplicht.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliŽnt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliŽntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@cranecitytours.com. Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

Aanpassen Privacy Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 02-06-2018

Vragen? E-mail uw vraag naar info@cranecitytours.com of bel 06-12397792

Crane City Tours of Groningen, Berlageweg 84, 9731 LK Groningen, KvK-nr: 02097447 E.A. de Jong-Crane, 02-06-2018

of bel 06-12397792

Crane City Tours of Groningen, Berlageweg 84, 9731 LK Groningen, KvK-nr: 02097447 E.A. de Jong-Crane, 02-06-2018